J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Home


jacinth /'dZesinT/
n. zarrgunu
January /'dZ&JuwEri/
n. Janoju
jargon /'dZargn=/
n. zarrgunu
jasmine /'dZ&zmIn/
n. jasmina,jaxmina
Jerusalem /dZ@'ruS@lIm/
n. Jerosolima
Jesus /'dZizIs/
n. Jezu
jet /'dZEt/
n. (stone) sabaja
Jew /'dZu/
n. Ivreu
jewel /'dZul/
n. djema
jewelry /'dZulri/
n. caja, djojelis
Jewess /'dZuwIs/
n. Ivrea
Jewish /'dZuwIS/
adj. Ivreu
jinn /'dZIn/
n. djiñi
joke /'dZok/
n. joguu
jolt /'dZolt/
n. (of pain, excitement, electricity, etc.) jepadu
jot /'dZat/
n. joda
journey /'dZ@r.ni/
1. v. absindiri 2. n. absindi
jovial /'dZovi.@l/
adj. djovali
joy /'dZoj/
n. gadju, lavachu
judaize /'dZudi.ajz/
v. xabadizari
judge /'dZVdZ/
1. v. decherneri, (a case) cuñuxeri 2. n. judechi, madjistradu, (obs.) gadi
judgment /'dZVdZmn=t
n. (legal) judigachuni
jug /'dZVg/
n. jurchu
juice /'dZus/
n. azirri; (pulpy) zomu
jujube /'dZudZubi/
n. zezavuna
July /dZu'laj/
n. Juju
June /'dZun/
n. Juñu
juniper /'dZun@pr=/
n. juniberu
 • juniper berry n. junibera
 • just /'dZVst/
  1. adj. justu 2. adv. abini
  justice /'dZVstIs/
  n. justicha
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Home


  1