T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Home


tab /'t&b/
n. (bill) cundu
table /'tebl=/
n. minza
tablespoon /'tebl=spun/
n. cocueruni
taboo /t&'bu/
n. magrrama
tactless /'t&klIs/
adj. inavuu
tahini /ta'hini/
n. tini
tajeen /ta'Zin/
n. tajini
take /'tek/
v. (away) eribiri, (away from) disprovideri, (care of) curari, custodiri, (off clothing, etc.) exuiri, (on a role) devindari, (to heaven) achelari
tale /'tEl/
n. minchu, (tall) adidi
talk /'tak/
v. (to) ajoviri, (over, out) disereri
talisman /'t&lIsmn=/
n. (to ward bad luck) magrrama
tall tale /tal'tEl/
n. adidi
tamarind /'t&m@rInd/
n. tambrindi
tarragon /'tEr@gan/
n. targunu
taste /'test/
1. v.i. averi al gusta dji v.t. gustari 2. n. gusta
tattered /'t&tr=d/
adj. pañozu
tavern /'t&vr=n/
n. cobuna, taverna
tax /'t&ks/
n. fredu, vetigaja
 • tax collector n. regabidistu
 • to collect taxes v. regabidari
 • teach /'titS/
  v. mudarriri, instanchiri
  teacher /'titSr=/
  n. mudarri
  tear1 /'tEr/
  v. (off) disgravari, (the hair in mourning) zavadari
  tear2 /'tir= or tIr/
  n. lagrima
  teaspoon /'tispun/
  n. cocueridi
  teeny-weeny /'tini,wini/
  adj. minudidu
  tell /'tEl/
  v. dichiri, (about, a description) ñarrari, (a story) minchunari
  temple /'tImpl=/
  n. tempuu
  temptation /tIm'teSn=/
  n. tempachuni
  ten /'tIn/
  num. dechi
  tend /'tInd/
  v. (care for) curari, (be likely to) tindiri
  tent /'tInt/
  n. jueli
  tenth /'tInT/
  num. dechimu
  term /'t3rm/
  n. (word) chumada, rema, terminu
  terrible /'tEr@bl=/
  adj. faji, tremindu
  terror /'tErr=/
  n. terroru
  test /'tEst/
  v. (the strenght of) decherneri
  testify /'tEst@faj/
  v. marruzari, testivigari
  testimony /'tEst@moni/
  n. marruju
  thank /'TeNk/
  v. carizari, grachiri, falari xucran
  thanks /'TeNks/
  1. n. grachi(s), cari(s) 2. intj. grachi, xucran
  that /'D&t/
  pron. isu, isa, isi, fi
  the /'Di or D@ or D/
  art. al, il, ul, djal, djil, djul
  then /'DIn/
  prep. debostu, edjuebu, jin
  there /'DEr/
  pron. (far) iji
  therefore /'DErfOr/
  adv. acusi
  these /'Diz/
  pron. fistus, fistas, fistis
  they /'De/
  pron. sustrus, sustras, sustris
  thief /'Tif/
  n. rapoju
  thigh /'Taj/
  n. muscuu
  thin /'TIn/
  adj. magru, (skinny) machidu, (of cloth, etc.) djugada
 • to be thin v. machiri
 • to grow thin v. magrexeri
 • think /'TiNk/
  v. (about) djipinzari; (of, about) abinzari, impinzari, pinzari, (on) tiniri
  third /'T3rd/
  num. terchu
  thirteen /T3r'tin/
  num. tredechi
  thirteenth /T3r'tinT/
  num. tredechimu
  thirtieth /'T3rdi@T/
  num. thrichezimu
  thirty /'T3rdi/
  num. tridjinda
  this /'DIs/
  pron. fistu, fista, fisti
  thorough /'T3ro/
  adj. atindu
  thoroughly /'T3r@li/
  adv. bini
  those /'Doz/
  pron. isus isas isis
  though /'Do/
  conj. veu
  thought /'Tat/
  n. codjidachu, epi&ntlde;ua, indumizi, lodjizmu, nima, pinzari, refuexuni; (a thought) codjidada, djelodjizmu, (care) sochidudu
  thousand /'TaUzn=d/
  num. miji
  thousandth /'TaUzn=T/
  num. mijezimu
  thread /'TrEd/
  n. huilu, huivra, padju
  threat /'TrEt/
  n. cudu
  three /'Tri/
  num. tres
  triangle /'traj.engl=/
  n. trianguu
  throat /'Trot/
  n. gula
  throne /'Tron/
  n. trunu
  through /'Tru/
  prep. peu, (the) peu'l
  throw /'Tro/
  v. butari, jepari, lancheri, (back a ball, the small fish) remitiri
  thug /'TVg/
  n. larruni
  thumb /'TVm/
  n. pojexi, pojigari
  thunder /'TVndr=/
  n. tunirru
  Thursday /'T3rzdi/
  n. Meuguri
  thus /'DVs/
  adv. acusi, azig, edjuebu, idavi, indavi, veu; (thus far) gatagora
  thyme /'tajm/
  n. timu
  tic-tac-toe /'tIkt&kto/
  n. uls aravus ed idijanus
  tie /'taj/
  v. (together) ligari, nodari; (a knot) apari, nodari; (to, up) ajigari; (a boat to a dock) ñepiri
  tiger /tajgr=/
  n. nimurra
  thight /'tajt/
  adj.
 • thight spot n. anguscharu
 • time /'tajm/
  n. tempu, (occurence) vichi
  tiny /'tajni/
  adj. minudu
  tithe /'tajD/
  n. decimu
  tizzy /'tIzi/
  n.
 • to get in a tizzy v. xispumari
 • to /'tu or t@/
  prep. ad
 • to the prep. dal, dil, dul
 • toad /'tod/
  n. buvuni
  toast /'tost/
  v. djorari
  toasted /'tostId/
  adj. djoradu
  today /t@'de/
  adv. odji
  toe /'to/
  n. didu djil pedi
 • toe nail n. jumba djil pedi
 • together /t@'gEDr=/
  adv. inzimua
  tomato /t@'med@/
  n. tomati
  tomorrow /t@'maro/
  adv. crasmani
 • day after tomorrow adv. prindji
 • tongue /'tVN/
  n. (anat.) limbaxcu, (language) limba
  too /'tu/
  adv. tan
  tooth /'tuT/
  n. dinchi
  topaz /'top&z/
  n. tobaju
  torc /'tOrk/
  n. torga
  torment /'tOrmInt/
  v. tormindari
  torque /'tOrk/
  n. torvi
  tortoise shell /'tOd@s,SEl/
  n. testudu
  total /'todl=/
  adj. absoludu, compuedu, pervepu
  totally /'tod@li/
  adv. djul todu, ad ul todu, bini, gata ad ul huinu
  tough /'tVf/
  n. (thug) larruni
  toward /t@'wOrd/
  prep. ad
  town /'taUn/
  n. vija
 • town council n. buli
 • toy /'tOj/
  n.
 • toy maker n. caraxu
 • trachea /'trEki@/
  n. tracha
  track /'tr&k/
  n. sica
  trade /'tred/
  v. (in a comodity) cobuñari
  tradition /tr@'dISn=/
  n. tradichuni
  traitor /'tredr=/
  n. malavi
  trail /'trEl/
  n. sica
  traffic /'tr&fIk/
  v. (in) cobuñari
  tranquil /'tr&nkw@l/
  adj. tramviju
  tranquility /tr&n'kwIl@ti/
  n. pachivdjidadi
  transfer /'tr&nsfr=/
  v. eviri
  translate /'tr&nslet/
  v. targumari, idardjimari
  transport /tr&ns'pOrt/
  v. tranxuogari
  trappings /'tr&piNz/
  n. adornus, aparadus, faleris, morvozi, uñamindas
  tree /'tri/
  n. arvu
  tremble /'trImbl=/
  v. tremeri
  tresspass /'trEsp&s/
  n. (sin) proscopi
  tribe /'trajb/
  n. (nomadic) muledi
  trick /'trIk/
  v. fodari
  trickster /'trIkstr=/
  n. frodadori, vederadoru
  tried /'traid/
  adj.
 • tried and true adj. pejistidu
 • trip /'trIp/
  1. v.t. azañari, indrebedjeri, supuandari 2. v.i. tiduvari 3. n. (journey) irindu
  troubador /'trob@dOr/
  n. trovadoru
  trouble /'trVbl=/
  v. turvari
  troups /'trups/
  n. orrus
  true /tru/
  adj. veru
 • tried and true adj. pejistidu
 • truely /'truli/
  adv. veramindi
  truffel /'trVfl=/
  n. trufa
  trunk /'trVNk/
  n. (of tree) trungu
  trustworthy /'trVstw3rDi/
  adj. pejistidu
  try /'traj/
  v. (on, out, give a try) provari
 • tried and true adj. pejistidu
 • Tuesday /'tuzdi/
  n. Marri
  tumble-down /'tVmbl=,daUn/
  adj. strebidari
  tunic /'tunIk/
  n. tuniga, cundi
  Turkey /'t3rki/
  n. Turrcha
  turmeric /'tum@rIk/
  n. curguma
  turn /'t3rn/
  v. djirari, (in for punishment) dugari
  turnip /'t3rnVp/
  n. nabi
  turquiose /'t3rkOjz/
  n. mavedji
  turtledove /'t3rdl=dVv/
  n. turruleja
  tweet /'twit/
  1. v. falari piu-piu-tuid-tuid 2. intj. piu-piu-tuid-tuid
  twelfth /twElT/
  num. dudechimu
  twelve /'twElv/
  num. dudechi
  twentieth /twIni.@T/
  num. vichezimu
  twenty /'twIni/
  num. vidjindi
  twin /'twIn/
  n. djemjigu
  twine /'twajn/
  v. adorveri
  twinkle /'twiNkl=/
  v. arrexeri
  twist /'twIst/
  v. adorveri, fuepiri, redorveri, torveri
  two /'tu/
  num. dus
  type /'tajp/
  n. (kind) cuasi, djineri, ejusmodi, exempuu, forma, huigura, pali, sorri, tibu
  typical /tIp@kl=/
  adj. tibigu
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Home


  1